Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 31 augustus 2004 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34093594.

Hoofddorp, 31 augustus 2004